Kejser Franz Josef

Frans Josef 1. (1830-1916) - kejser af Østrig 1848-1916 og konge af Ungarn 1867-1916. Trods vanskelighederne ved at holde sammen på et udstrakt rige med forskellige nationale interesser samt familiens egne problemer og tragedier lykkedes det Kejser Josef at være regent i 68 år. Frans Josef tilhørte Habsburgerne, en indflydelsesrig europæisk fyrsteslægt, der kan spores tilbage til 900-tallet, og som er opkaldt efter borgen Habichtsburg i Schweiz. I 1273 valgtes grev Rudolf til tysk konge, og han erhvervede store dele af det nuværende Østrig, som blev slægtens kerneområde. Habsburgerne var bl.a. indehavere af den tysk-romerske kejserværdighed (1452-1806) og beholdt magten i Østrig til monarkiets fald 1918. [DSD]