Ramaskrig

Kommer af navnet på byen Rama i Palæstina, som bl.a. kendes fra sin forbindelse med Kong Herodes 1. (73–4 f.Kr.) og dennes ordre om at dræbe alle drengebørn i Bethlehem under 2 år jf. NT: Matt. 2,18: "I Rama høres råb, gråd og megen klage; Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere". Her bruges ordet i overført betydning i retning af vild opstandelse, en ophidset protest. [ODS]