Braganza

Braganza eller Bragança er et portugisisk fyrstehus, grundlagt i 1400-tallet. Slægten besad den portugisiske kongetrone 1640-1910 og den brasilianske kejsertrone 1822-89. Hertugen, der her sigtes til, er formodentlig Miguel II. af Bragança (1853-1927), som var i Frans Josef' stab og vistnok vellidt af kejseren. [DSD]