Sipper

Nedsættende betegnelse for en overdrevent ærbar eller affekteret kvinde, jf. "at være sippet". I denne sammenhæng muligvis i forståelsen en knibsk pige jf. "Jomfru Sip". [ODS]