abdicere

Latinsk ord ("abdicare"), som betegner det at frasige sig en værdighed. Ordet bruges især om fyrster, men også i forbindelse med at nedlægge regeringen. [ODS]