guldalderagtig

Begrebet betegner en lykkelig tid eller et tidsafsnit, der er det bedste, fuldkomneste i en eller anden henseende: en blomstringstid eller -periode. [ODS]